Napísali o nás

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
dobre ceny

2022-11-16

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Vyhoda

2022-11-3

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
všetko na čas super

2022-09-12

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost Cena dodania

2022-09-6

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Žiadne

2022-08-30

Delenie silových káblov

Delenie silových káblov

Základné delenie silových káblov bežne používaných v slovenských inštaláciách

CYKY kábel

Káble CYKY sú na Slovensku najpoužívanejšie silové káble v elektroinštaláciách  budov.

Sú to okrúhle káble, ktorých jadro tvoria pevné medené žily obalené PVC izoláciou. Určené sú pre pevné rozvody elektriny bez mechanického namáhania. Ideálne sú pre použitie na zamurovanie pod omietku v stene, uložené na povrchu v káblových žľaboch, v zemi, v suchu aj vo vlhku. Pre zabezpečenie ochrany kábla kde hrozí mechanické poškodenie sa odporúča použiť plastovú chráničku – hadicu na káble.

Káble CYKY sa vo všeobecnosti rozdeľujú podľa hrúbky - prierezu žíl, počtu žíl a farebného označenia žíl – farby izolácie.


Počet žíl

Káble majú spravidla dve a viac žíl, no v bežných inštaláciách sa používajú 2, 3, 4 a 5 žilové káble.

- dvojžilový kábel – používa sa na prerušenie fázového vodiča vo vypínači - ku žiarovke, k ventilátoru, prípadne ovládanie jednofázového spotrebiča – na prerušenie obvodu
- trojžilový kábel – obsahuje okrem fázového vodiča už aj modrý (pracovný nulový) vodič a zelenožltý (zemniaci ochranný) vodič (platí pre príponu J); alebo obsahuje iba fázové vodiče (platí pre príponu –O)
- štvoržilový kábel – obsahuje tri fázové vodiče; používa sa v pôvodných inštaláciách podľa starej normy TNC (v tejto sústave chýba modrý pracovný nulový vodič)
- päťžilový kábel – obsahuje okrem troch fázových vodičov už aj modrý (pracovný nulový) vodič a zelenožltý (zemniaci ochranný) vodič (platí pre príponu J); používa sa v inštaláciách podľa novej normy TNC-S

Podľa novej normy TNC-S 5 a 3 žilové káble prakticky nahradili 4 a 2 žilové.

 

Hrúbka kábla (prierez žíl)

Keď hovoríme o „hrúbke kábla“, máme na mysli prierez jednotlivých žíl. Kábel CYKY 3x1,5 teda znamená trojžilový s prierezom žíl 1,5 mm2.

V bežných domových inštaláciách sa používajú hlavne káble o priereze od 1,5mm2 do 6mm2. Hrubšie prierezy sa používajú pre napájanie odberných miest s vysokým odberom elektrickej energie, prípadne pri dlhšej vzdialenosti (kvôli úbytku napätia) odberného miesta od bodu pripojenia do sústavy (prípojka).

Káble s prierezom 1,5mm2  sa väčšinou používajú pre elektrické rozvody (obvody) s menším odberom elektriny, napr. svetelné obvody – zapojenie svietidiel a vypínačov 

Káble s prierezom 2,5mm2  sa používajú pre elektrické rozvody s vyšším odberom elektriny, kde sú napájané spotrebiče – zásuvkové rozvody

Káble väčšieho prierezu sa v domácnosti môžu použiť napr. ako hlavný prívod od elektromerového rozvádzača do ističovej rozvodnice, napojenie strojov v dielňach, a podobne

 

Farebné označenie žíl kábla podľa prípony –J a –O

-J – bežné káble - obsahuje okrem fázového aj nulový a zemniaci vodič

-O – neobsahuje nulový ani zemniaci vodič, ale tri fázové - je tzv. vypínačový, používa sa napr. pri dvojpáčkových (schodiskových) vypínačoch

 

CYYPL kábel

Káble CYYPL sú plochým variantom pre káble CYKY, označujú sa tiež CYKYLo. Slúžia pre použitie v stiesnených priestoroch, kde sa lepšie pracuje s plochým ako okrúhlym káblom, napr. v drážkach v stene kde je tenká vrstva omietky, v stropoch alebo podlahách

 

CYSY kábel

Káble CYSY sú okrúhle, ohybné a flexibilné káble, ktorých jadro je tvorené medenými lankovými vodičmi a vonkajšia izolácia je PVC bielej a čiernej farby. Používajú sa ako pohyblivé prívody, prívodné káble k spotrebičom a na predlžovacích šnúrach. Prednostne sú určené pre použitie v interiéri, pretože PVC izolácia sa pri nižších teplotách môže lámať. Sú vhodné pre nízke až stredné mechanické zaťaženie.

 

CGSG kábel

Káble CGSG sú okrúhle flexibilné káble s jadrom z medených lankových vodičov. Vonkajšia izolácia kábla je guma čiernej farby, ktorá zabezpečuje zvýšenú odolnosť pri strednej a stredne ťažkej mechanickej záťaži. Je vhodný aj pre použitie v exteriéry – gumená izolácia odoláva aj vonkajším vplyvom a nízkym teplotám.Gumené káble sa zväčša používajú pre pohyblivú montáž, ako pohyblivý prívod pre ručné pracovné nástroje v dielňach , ohrievače, prípadne predlžovacie šnúry s väčšou odolnosťou – všade tam, kde je potrebná zvýšená izolácia a zároveň vysoká ohybnosť.

Ohybné káble sa nesmú používať na pevné inštalácie (do steny, žľabov, neprístupných priestorov), pretože gumená izolácia časom degraduje a na vodičoch môže vzniknúť medzižilový skrat a spôsobiť požiar.

AYKY kábel

Kábel AYKY je okrúhly kábel, ktorého jadro tvoria hliníkové žily. Väčšinou sa používa ako prívodný kábel od elektrickej prípojky k elektromerovému rozvádzaču. Je určený pre pevné uloženie priamo do zeme, ochranných rúr (chráničiek) alebo káblových kanálov. Káble AYKY sú lacnejšou alternatívou medených káblov CYKY, avšak musia sa používať s väčším prierezom žíl, ktorý je presne definovaný pre predpokladaný odber energie konkrétneho odberného miesta.


AYKY-Z kábel

Kábel AYKY-Z je variant hliníkového kábla AYKY s oceľovým lankom (závesný), slúži pre zavesenie prívodného kábla – vzdušné vedenie, napr. elektrický stĺp – budova. Pri použití závesného kábla sa chránička na vzduchu nepoužíva.


Káble si môžete objednať aj z nášho e-shopu a nájdete ich TU.