ako zapojiť led pás - návod

Ako zapojiť LED pás: podrobný návod

Inštalácia LED pásov môže byť jednoduchá, ak postupujete správne.  Pomôžeme Vám prejsť celým procesom, od výberu komponentov až po zapojenie. LED pásy môžete aplikovať na osvetlenie kuchynských liniek, schodísk, nábytku alebo pre vytvorenie príjemného večerného osvetlenia v obývačke. 

Pred začiatkom si premyslite ako chcete LED pás využívať. Má poskytovať jemné osvetlenie alebo intenzívne svetlo? Preferujete bielu alebo farebnú (RGB) škálu? Je potrebné, aby bol LED pás stmievateľný? Plánujete ho inštalovať v celku alebo po častiach? A nakoniec, mal by byť vodoodolný? 

Prečo si vybrať LED pás?

 • Energetická úspornosť: LED technológia spotrebúva oveľa menej energie ako tradičné osvetlenie.
 • Dlhá životnosť: LED pásy majú životnosť až 50 000 hodín.
 • Flexibilita: Môžete ich strihať a skracovať na potrebnú dĺžku a prispôsobiť rôznym tvarom a povrchom.

Pozrite si našu širokú ponuku LED pásov tu.

Potrebné komponenty a nástroje k zapojeniu

Budete potrebovať:

 • Napájací zdroj: mení napätie z 230V na 12/24V.
 • Konektory a káble: na spájanie a napájanie pásikov.
 • Stmievač / ovládač: na reguláciu intenzity svetla.

Nástroje a postup na inštaláciu

Pripravte si nožnice, elektrikársky skrutkovač a mikropájku. Ak neviete spájkovať, použite vhodné konektory.

Postup inštalácie

 1. Príprava: Zoradte si všetky diely. Skontrolujte napätie a polaritu.
 2. Konektory: Ak potrebujete skrátiť alebo predlžiť pásik, použite konektory na jeho spojenie.
 3. Napájací zdroj: Vyberte správny zdroj podľa výkonu LED pásika. (vzor nižšie)
 4. Skrátenie LED pásiku: LED pásik môžete strihať na označených miestach medenými plôškami.

ako skrátiť led pás

Výpočet výkonu zdroja

Výkon zdroja vypočítate podľa vzorca

Dlžka LED pásu [m] × Vý​kon LED pásu [W/m]×1,2=Min. výkon zdroja [W]

Ak máte LED pás s dĺžkou 5 metrov a jeho výkon je 14,4W/m.

5m x 14,4W/m x 1,2 = 86,4W

Potrebujete teda napájací zdroj s minimálnym výkonom 86,4W.

Návod

1. Zapojenie LED pásu k napájacemu zdroju (trafo):

 • Pripojte + (plus) pól LED pásika k + (plus) pólu transformátora.
 • Pripojte - (mínus) pól LED pásika k - (mínus) pólu transformátora.

Pripojenie RGB LED pásik k RGB ovládaču:

 • Pripojte + (plus) pól RGB LED pásika k + (plus) pólu RGB ovládača.
 • Pripojte R (červený), G (zelený) a B (modrý) kábel RGB LED pásika k príslušným R, G a B pólom na RGB ovládači.

2. Pripojenie transformátora k napájaciemu zdroju:

 • Pripojte transformátor k napájaciemu zdroju podľa označenia (AC vstup pre striedavý prúd a DC výstup pre jednosmerný prúd).

Pripojenie RGB ovládača k transformátoru:

 • Pripojte + (plus) pól RGB ovládača k + (plus) pólu transformátora.
 • Pripojte - (mínus) pól RGB ovládača k - (mínus) pólu transformátora.

Pripojenie transformátora k napájaciemu zdroju:

 • Pripojte transformátor k napájaciemu zdroju podľa označenia (AC vstup pre striedavý prúd a DC výstup pre jednosmerný prúd).

3. Kontrola a testovanie:

 • Skontrolujte všetky pripojenia a uistite sa, že sú pevné.
 • Zapojte napájací zdroj do elektrickej zásuvky a zapnite ho.
 • Skontrolujte, či LED pásik svieti.

Je bezpečené pripojiť viac LED pásov?

Jednoduchá odpoveď na túto otázku je že pokiaľ napájací zdroj nie je preťažený, môžete pridať viacero LED pásov. Pozor: spotreba energie spojených LED pásov nesmie prekročiť limit napájania. 

Odporúčame: vopred vypočítať napätie LED pásov. Uistite sa, že napätie zdroja energie by nemalo byť nižšie ako napätie LED pásov. Ak sú Vaše LED pásy 24V, zdroj napájania by mal byť tiež 24V.

Výhody pripojenia viacerých LED pásov:

 • predlženie dĺžky - zvyčajne sa LED pásy dodávajú ako 5m kotúče. Okrem toho môžete LED pás spojiť do malých rozmerov pre uhly a hrany.
 • jasnejšie svetlo ich pridaním do reťazca - na vytvorenie jasnejšieho osvetlenia môžete pridať viacero prúžkov paralelne. 
 • prispôsobené osvetlenie - napr: na prispôsobenie podsvietenia zrkadla pomocou LED pásika, môžete odrezať 4 dĺžky, ktoré zodpovedajú výške a šírke zrkadla.
 • náklady - pri napájaní viacerých LED pásov nemusíte riešiť ďalšie napájacie zdroje a zásuvky. 

Možnosti pripojenia:

 1. Základné: najjednoduchší spôsob je pridať na koniec jedného LED pásu k začiatku druhého pomocou konektora LED alebo spájkovania. Na pripájanie každej sady pásikov k napájaciemu zdroju nemusíte vytvárať samostatné káble. Uľahčuje to prácu pre začiatočníkov a domácich majstrov.
 2. Paralelné: v tomto prípade je každý LED pás pripojený k zdroju energie pomocou paralelného vedenia. V princípe každý LED pás (napojený) dostane adekvátny tok prúdu na svietenie. 

Najväčšia nevýhoda paralelného pripojenia: väčšina napájacích jednotiek pozostáva z jedného kladného a jedného záporného výstupného vodiča. Takže, keď pripojíte niekoľko vodičov z pripravených LED pásov k zdroju energie, budete musieť rozdeliť výstup napájacieho zdroja na viacero vodičov. Aj v tomto prípade platí, že úbytok napätia sa zvyšuje, ak sú časti LED pásika umiestnené ďaleko od zdroja energie. Existuje riešenie aj v tomto prípade, zakúpenie dostatočného prierezu drôtov, ktoré pokrývajú dlhšie trasy, aby sa tomu zabránilo.

Tipy na záver

 • Ak zapájate LED pásik prvýkrát, nakreslite si schému zapojenia.
 • Pri práci s konektormi skontrolujte ich pripevnenie, aby sa predišlo prehrievaniu a stratám kontaktu.

SFOS ponuka LED pásov