elektromerový rozvádzač

Aký elektromerový rozvádzač kúpiť?

Čo všetko musíte zvážiť pri kúpe elektromerového rozvádzača?

1. Počet elektromerov

Čo to znamená: V elektromerovom rozvádzači sa meria spotreba elektrického prúdu pre jedno, prípadne viac odberných miest.

Príklad: Ak máte záujem o kúpu rozvádzača pre bytový dom so štyrmi bytmi, teda vaším cieľom sú štyri konkrétne faktúry za elektriku, potrebujete štvor – elektromerový rozvádzač. Ak máte chatku a so susedom sa rozhodnete kúpiť spoločný elektromerový rozvádzač, budete v ňom mať každý vlastný elektromer, potrebujete dvoj – elektromerový rozvádzač.

Naše označenie: počet elektromerov určuje prvé číslo v názve rozvádzača pred písmenom E – elektromer. Ak je počet elektromerov 1, žiadne číslo pred písmenom E nie je.

Napr.

 • 2E1R = DVOJ - elektromerový trojfázový / jednotarifný rozvádzač
 • E2R = JEDNO - elektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač

Poznámka: V prípade, že máte záujem o viac ako štyri elektromery v jednom rozvádzači, napíšte nám email na sfos@sfos.sk

2. Fázy elektromera

Čo to znamená:

 • jednofázový elektromr - svetlo, zásuvka 230 Voltov pre malé odbery
 • trojfrázový elektromer - svetlo, zásuvka 230 Voltov, zásuvka 400 Voltov - bežný odber pre domácnosti a firmy.

Príklad: Ak máte záujem o kúpu rozvádzača pre novinový stánok/garáž/chatku, pravdepodobne Vám bude stačiť jednofázový elektromerový rozvádzač. Ak máte záujem o kúpu rozvádzača pre bežnú domácnosť/firmu, potrebujete trojfázový elektromerový rozvádzač. Všetky výkonnejšie spotrebiče ( napr. sporák, elektrická píla na drevo ) sú trojfázové a teda budete potrebovať trojfázový rozvádzač.

Naše označenie: Ak ide o jednofázový rozvádzač, v našom označení uvidíte písmeno J. Ak sa písmeno J v označení nenachádza, ide o trojfázový rozvádzač.

Napr.

 • 2J2R = jedno - elektromerový JEDNO fázový / dvojtarifný rozvádzač
 • 2E1R = dvoj - elektromerový TROJ fázový / jednotarifný rozvádzač

Poznámka: Jednofázový rozvádzač nie je možné zapojiť ako trojfázový. Ak si nie ste istí, či v budúcnosti nastanú zmeny vo Vašom odbere elektriny, zvážte kúpu trojfázového rozvádzača.

3. Tarifa elektromera ( meranie)

Čo to znamená:

 • jednotarifný - meria spotrebu elektrické prúdu v jednom časovom úseku
 • dvojtafirný - meria niekoľko časových úsekov nastavených podľa programu, zmluvy s dodávateľom elektrickej energie

Príklad: ak Vám ide o rozlíšenie merania denného a nočného prúdu, alebo rozlíšenie bežnej spotreby a ohrevu teplej vody / kúrenia, budete potrebovať dvojtarifný elektromer.

Naše značenie: Počet taríf rozvádzača sa v našom označení odrazí na čísle pred písmeno R – rozvádzač. Číslo 1 označuje jednotarifný rozvádzač, číslo 2 dvojtarifný rozvádzač.

Napr.

 • EJ2R = jedno - elektromerový jednofázový / DVOJTARIFNÝ rozvádzač
 • 2E1R = dvoj - elektromerový trojfázový / JEDNOTARIFNÝ rozvádzač

Poznámka: Nechajte si poradiť od vášho projektanta / distribučnej spoločnosti.

4. Prevedenie rozvádzača

Vybrať si môžete zo štyroch možností:

 1. samotný rozvádzač
 2. rozvádzač s káblovým priestorom - pre lepšiu manipuláciu s káblami
 3. rozvdázač s pilierom (podstavcom) - pre upervnenie na betón kotvami
 4. rozvádzač s pilierom a zemným dielom - zahrabe sa do výkopu, nepotrebuje betonáž

Naše označenie: Prevedenie rozvádzača sa odrazí na písmenách za písmenom R 

Napr. rozvádzač E1R môže mať 5 prevedení

 1. E1R - jedno - elektromerový trojfázový / jednotarifný rozvádzač
 2. E1R+K0 - jedno - elektromerový trojfázový / jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom
 3. E1RP - jedno - elektromerový trojfázový / jednotarifný rozvádzač s pilierom
 4. E1RP+ZD - jedno - elektromerový trojfázový / jednotarifný rozvádzač s pilierom a zemným dielom
 5. E1RP/F+ZD - jedno - elektromerový trojfázový / jednotarifný rozvádzač s pilierom a zemným dielom, prevedenie s káblovými priestormi

  E1RP+ZD je zložený z 2 rovnakých skriniek, E1RP/F+ZD je spodná časť zložená z káblových priestorov – tento sa uprednostňuje pri väčších spájaných rozvádzačoch, pretože je konštrukčne pevnejší. Rozdiel si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Nezabudnite, že výberom rozvádzača je potrebné poveriť projektanta, ktorý miesto pripojenia, typ a konštrukciu elektromerového rozvádzača odsúhlasí s distribučnou spoločnosťou. V zmysle predpisov a požiadaviek tejto spoločnosti vyhotoví projektovú dokumentáciu, ktorá je pre stavbára záväzná. Podľa týchto požiadaviek si môžete vybrať výrobok od ktoréhokoľvek výrobcu EU, ktorého výrobky sú doložené platnými dokladmi práve pre Vašu distribučnú spoločnosť. (Predpisy jednotlivých spoločností nie sú rovnaké!) Po namontovaní a vyhotovení revíznej správy elektrickej prípojky revíznym technikom Vám distribučná spoločnosť namontuje elektromer.

Elektromerové rozvádzače SFOS nájdete TU.

Radi vám poradíme, kontaktuje nás!