Certifikáty

Dňa 27.8.2021 sme obdržali nový certifikát z Elektrotechnického Skúšobného Ústavu - Praha, platný do roku 2024.

Certifikát bol vydaný na základe požiadaviek certifikovanej schémy "EZÚ certifikát" na základe zmluvy č. 503514 medzi objednávateľom a Elektrotechnickým skúšobným ústavom.

Zhoda výrobku s uvedenými normami a predpismi zaisťuje zhodu so základnými požiadavkami nariadenia vlády č. 17/2003 Zb., 616/2006 Zb. v platnom znení a certifikát môže byť použitý ako podklad pre Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 22/97 Zb. o technických požiadavkách na výrobky, v platnom znení.

Na stiahnutie:

Elektroměrové rozvaděče - Certifikát - Elektrotechnický zkušební ústav Praha - cz - do 2024

Elektroměrové rozvaděče - Certifikát - Elektrotechnický zkušební ústav Praha - eng - do 2024

Mosazná svorkovnice - Certifikát - Elektrotechnický zkušební ústav Praha - do 2021

ISO 9001

ISO 14001