Slovník pojmov

Rozvádzač

Rozvádzač je určený na rozvod elektrického prúdu, meranie spotrebovanej elektrickej energie. Inštalujú sa doň modulárne prístroje ako ističe, prúdové chrániče, odpínače, elektromer, vypínače a rôzne ochranné, signalizačné a ovládacie prvky. Vhodný pre umiestnenie nad omietku aj pod omietku.

Rozvádzač
Elektromerová skriňa

Slúži na osadenie do steny alebo zamurovanie do plotu, kde sú prívodné káble privádzané v murive. Rozvádzače v tomto prevedení môžu byť tiež upevnené na stĺp alebo stožiar pri použití patričných držiakov.

Elektromerová skriňa
Elektromerový stĺpik (pilier)

Je elektromerový rozvádzač v pilieri bez zemného dielu, slúži na upevnenie na betónovú alebo inú podstavu, kde sa pripevní štyrmi skrutkami alebo kotvami.

Elektromerový stĺpik (pilier)
Elektromerový pilier so zemným dielom

Tento typ rozvádzača je ideálny na použitie a umiestnenie na hranici pozemku, keď ešte nemáme postavený plot, alebo plánujeme mať iba plot z pletiva - slúži na zakopanie rozvádzača do zeme, kedy nie je potrebné jeho ďalšie upevňovanie alebo betónovanie.

Elektromerový pilier so zemným dielom
Istič

Slúži na odpojenie prívodu prúdu od elektrického obvodu v prípade skratu. Na rozdiel od poistky, istič je možné znovu zapnúť a používať bez nutnosti výmeny jeho časti. Pri výbere ističa zvažujeme počet pólov, vypínaciu charakteristiku, menovitý prúd. Osádza sa do elektromerových rozvádzačov alebo rozvodníc.

Istič
Elektromer

Musí mať každý, kto odoberá elektrickú energiu, meria spotrebovanú elektrickú energiu samostatných spotrebičov či spotrebičov v skupinách danej domácnosti, firmy, obchodu. Elektromer môže byť mechanický alebo digitálny.

Elektromer
Elektromerový rozvádzač

Je súčasťou každého obytného priestoru - domov, bytov, nákupných centier, výrobných hál. Elektromerový rozvádzač je určený na rozvod elektrického prúdu, meranie spotrebovanej elektrickej energie. Elektromerový rozvádzač môže byť podľa prevedenia: samostatne stojaci pre umiestnenie na plot, rozvádzač s káblovým priestorom pre lepšiu manipuláciu s káblami, rozvádzač s pilierom pre upevnenie na betón s kotvami, rozvádzač s pilierom a zemným dielom pre zahrabanie do výkopu, rovnako ako rozvádzač s pilierom a zemným dielom s káblovým priestorom.

Piliere

Sa skladajú z káblového priestoru a zemného dielu, ktoré tvoria celok - nosný stĺp. Používajú sa na upevnenie voľne stojaceho rozvádzača, alebo prázdnych elektromerových skríň pomocou skrutiek. Zahrabávajú sa do výkopu, alebo sa upevňujú pomocou kotiev na betón.

Stavebný rozvádzač

Používa sa na rozvod elektrickej energie, na krátkodobé použitie - na stavbách, alebo iných miestach, kde to potrebujeme. Podľa prevedenia môže byť stojaci - na stojane alebo osadený na stenu - na omietku. Stavebný rozvádzač je obvykle vybavený modulárnymi prístrojmi ako sú ističe, prúdový chránič, elektromer, ovládacie a signalizačné prvky.

Stavebný rozvádzač
Rozvodnica

Je určená na rozvod elektrického prúdu v obytných priestoroch, istenie elektrických okruhov. Osádzajú sa do nej modulárne prístroje ako ističe, prúdové chrániče, hlavné vypínače. Výber modulárnych prístrojov záleží od výkonu spotrebičov, ktoré budeme mať. Pri výbere rozvodnice zvažujeme počet modulov a počet radov. Môže byť umiestnená nad omietku alebo pod omietku.

Prúdový chránič

Osádza sa do elektromerových rozvádzačov alebo rozvodníc. Je určený na ochranu proti zásahu a úrazu elektrickým prúdom.

Prúdový chránič
Elektrický rozvádzač

Môže byť elektromerový rozvádzač, stavebný rozvádzač, zásuvková rozvodnica, rozvádzač verejného osvetlenia, rozvádzač optických sietí, stúpačkový rozvádzač.

Domový rozvádzač

Je určený na rozvod elektrického prúdu, istenie elektrických okruhov. Osadzujú sa doň modulárne prístroje ako ističe, prúdové chrániče, hlavné vypínače, motorové spúšťače. Môže byť umiestnený nad omietku alebo pod omietku.

Domový rozvádzač
Číslo elektromera

Je možné vyčítať z prednej strany elektromera, záleží od výrobcu.

Plastová skriňa

Určená na výrobu elektromerových rozvádzačov je vyrobená z laminátu plneného skleným vláknom. Je k dispozícii v rôznych veľkostiach.

Vonkajší rozvádzač

Svojou konštrukciou a krytím je určený pre vonkajšie prostredie, odoláva vonkajším vplyvom ako: dážď, sneh, vietor, prach a vysoké teploty. Môže byť vyrobený z plastu alebo plechu. Ideálny stupeň krytia je IP43.

Vonkajší rozvádzač
Rozvádzačová skriňa

Môže byť z plastu alebo ocele, používa sa na výrobu elektrických rozvádzačov, rozvádzačov optických sietí, stúpačkových rozvádzačov. Podľa konštrukčného delenia – zapustená alebo samostatne stojaca. Dostupné v rôznych rozmeroch.

Rozvádzačová skriňa
Elektromerový pilier

Skladá sa z káblového priestoru a zemného dielu, ktoré spolu tvoria celok - nosný stĺp. Používa sa pre upevnenie voľne stojaceho rozvádzača. Tým vznikne konkrétne prevedenie elektromerového rozvádzača - s pilierom, s pilierom a káblovým priestorom. Zahrabávajú sa do výkopu, alebo sa upevňujú pomocou kotiev na betón.

Elektromerový pilier
Zásuvková skriňa

Je ideálna na použitie na stavbe alebo záhrade. Osádza sa na stenu. Existuje mnoho variantov, môže byť dodávaná ako kompletný výrobok, alebo bez výplne - bez zásuviek a modulárnych prístrojov.

Zásuvková skriňa s istením Zásuvková skriňa bez istenia
Rozvádzače pod omietku

Ich konštrukcia je prispôsobená pre montáž pod omietku – do steny. Výhodou je skrytá inštalácia, káble, a podľa použitého materiálu a farieb perfektne zapadne do prostredia napr.: v byte.

Rozvádzače pod omietku
Zásuvkový rozvádzač

Ide o prevedenie rozvádzača, ktorý má osadené zásuvky. Obyčajne sa využíva v priestoroch, kde je potrebné pripojiť spotrebič k elektrickej sieti. Druhy zásuviek sa osádzajú na prianie podľa potrieb zákazníka. K zásuvkám môžu byť namontované istiace, spínacie alebo signalizačné, ovládacie prvky.

Zásuvkový rozvádzač Zásuvkový rozvádzač CZ
Elektromerový stĺpik

Je elektromerový rozvádzač v pilieri. Vhodný pre umiestnenie nad omietku, pod omietku aj ako samostatne stojaci. Na betón sa upevňuje pomocou kotiev.

Uzemnenie rozvádzača

Je určené na dosiahnutie bezpečnej elektroinštalácie. Rozvádzač musí byť uzemnený, to znamená že do zeme sa zabije uzemňovacia tyč, ktorá sa pripojí k rozvádzaču svorkou.

Schéma rozvádzača

Tzv. blokové zapojenie obvodu. Udáva spôsob zapojenia rozvádzača.

Prepäťová ochrana do rozvádzača

Je určená na ochranu spotrebičov pred prepätím.

Elektrický rozvádzač do steny

Alebo pod omietku, je ideálny spôsob, keď chceme elektrický rozvádzač, schovať". Takéto varianty môžeme vidieť pred rodinnými domami, keď je elektrický rozvádzač zamurovaný v stĺpiku, alebo v interiéri domu osadený pod omietkou - v stene.

Dátové rozvádzače

Inštalujú sa do nich routery, disky, pamäťové karty väčších kapacít. Používajú sa najmä vo veľkých firmách ale aj domácnostiach. Záleží na prevedení. Podľa prevedenia môžu byť stojanové a nástenné. Hlavné príslušenstvo pre dátový rozvádzač je stropná ventilačná technika, ktorá odvetráva nadbytočné teplo zo zariadení umiestnených vo vnútri rozvádzača.

Univerzálny kľúč

Používa sa na otvorenie zámkov rozvádzačov a rozvodných skríň.

Rozvádzač do steny

Môže byť rozvodnica pod omietku, ktorá sa osádza do steny a je určená na rozvod elektrického prúdu, istenie elektrických okruhov v obytných priestoroch. Alebo elektromerový rozvádzač pod omietku, ktorý sa zamuruje do steny, plotu a je určený pre rozvod elektrickej energie, meranie spotrebovanej elektrickej energie.

Vypínač 230V

Vypínač, ktorý je svojím menovitým napätím určený do vnútorných priestorov – domácností ako napr. Vypínače Visage Simple, Visage Ivory, Schneider Electric.

Vonkajší rozvádzač so zásuvkou

Ide o prevedenie elektromerového rozvádzača, ktorý má osadené zásuvky. Je určený pre vonkajšie umiestnenie - na dvore, záhrade. Zásuvky slúžia na zapojenie elektrických prístrojov - náradia.

Rozvodové skrine

Sa používajú na rozvod elektrickej energie vnútorných a vonkajších priestorov. Môžu mať viacero prevedení ako: zásuvkové rozvodnice, elektromerové rozvádzače, stavebné rozvádzače, rozvodnice. Môžu byť vyrobené z plechu alebo plastu.

Umiestnenie rozvádzača podľa noriem

Základné pravidlo je, aby sa nechal voľný priestor pred dverami rozvádzača o hĺbke a šírke minimálne 800mm, na plné otvorenie dvierok. Stred elektromeru má byť vo výške 1000-1700 mm, v prípade umiestnenia viacerých elektromerov nad sebou majú byť stredy elektromerov vo výške 700-1700 mm.