Bleskozvodný materiál

Bleskozvod je vonkajší systém ochrany pred bleskom, alebo vonkajší LPS=názvy podľa STN EN 62305-3; iné názvy: vonkajšia ochrana pred bleskom, bleskozvod, bleskozvod. Bleskozvod je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvodom do zeme.

Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Bleskozvod má tri hlavné časti:

Zobraziť viac

1) zberné zariadenie, zachytávače bleskozvodu – ukončujú horúcu časť bleskového výboja nad chráneným objektom a tým likvidujú nebezpečenstvo požiaru od blesku, zachytávajú blesk. Sú tvorené tyčami, kovovými sieťami, hrebeňmi a pod.

2) spojenie a zvody bleskozvodu – vodivé spojenie medzi zachytávačmi a uzemnením. Tvorí ich kovový drôt alebo kábel, prípadne pásový vodič. Rieši bez akéhokoľvek prerušenia pripojenia zberného zariadenia cez skúšobnú svorku na uzemnenie objektu najkratšou priamou trasou. Systém zvodov je prepojený rôznymi typmi bleskozvodových podpier a svoriek.

3) uzemňovače, zemniace tyče – zaisťujú rýchly prechod blesku s minimálnym odporom a najkratšou cestou do zeme. Funkčnými časťami uzemnenia bleskozvodu sú pripojovacie a okružné vodiče uložené v zemi a vlastné uzemňovače, ktoré môžu byť zostrojené z typizovaných pozinkovaných prvkov tyčových a pásových uzemňovačov. Sú ukončené kovovou doskou predpísaných rozmerov zakopanou do zeme v definovanej hĺbke, alebo pripojením na kovové vedenia trvalo umiestnené pod zemou.

V našej ponuke nájdete celý bleskozvodný sortiment potrebný na inštaláciu bleskozvodu podľa predpisov STN EN 62305-1 až 4.

Filter
Nastaviť zostupný smer

Položky 1-12 z 110

na stránku
Filter
Nastaviť zostupný smer

Položky 1-12 z 110

na stránku