ako vybaviť elektrícku prípojku - návod

Ako vybaviť elektrickú prípojku: postup, cena a nástrahy

Staviate dom alebo inú budovu? Meníte strechu? Prerábate elektroinštaláciu vrátane hlavného rozvádzača? Budete potrebovať novú prípojku na elektrinu. Prečítajte si, ako postupovať pri jej montáži či výmene, čo všetko za vás urobí distribútor elektriny a čo budete musieť zariadiť sami.

Materiál aj elektroinštalačnú firmu platíte vy

Elektrická NN prípojka nie je iba kábel, skrinka a elektromer. Skladá sa z:

 • prípojkovej skrinky,
 • prívodného kábla od pr. skrinky k elektromerovému rozvádzaču,
 • elektromerového rozvádzača s elektromerom, hlavným ističom a komponentmi hromadného diaľkového ovládania (HDO – prepína meranie nízkej sadzby napr. na vykurovanie),
 • uzemnenia elektromerového rozvádzača,
 • kábla z elektromerového rozvádzača do hlavného rozvádzača domu/budovy.

Váš majetok začína káblom vedúcim z prípojkovej skrinky do elektromerového rozvádzača. Odtiaľto budete všetok materiál okrem elektromera či modulu HDO, platiť vy. A namontuje ho vami vybraný elektrikár či elektroinštalačná firma. 

Technici distribučnej spoločnosti – Západoslovenská, Stredoslovenská alebo Východoslovenská distribučná (ďalej v článku ako distribučka) nainštalujú elektromer, prípadne modul HDO, prípojkovú skrinku a poistky do nej. 

Nakúpiť materiál môže váš elektrikár alebo vy, keď vám dá presný zoznam. Žiadny strach – u nás v e-shope SFOS kúpite všetko na prípojku na jednom mieste, vrátane elektromerových rozvádzačov z našej vlastnej výroby.

Čítať článok Ako vybrať elektromerový rozvádzač »

Znovupripojenie elektriny vám so starou prípojkou nepovolia

Ak máte novostavbu alebo stavebný pozemok bez elektriny, túto kapitolu môžete preskočiť a prejsť na postup krok za krokom.

Chcete riešiť prípojku na elektrinu pre starší dom? Čítajte ďalej.

V starých domoch a objektoch nájdete 2 kategórie prípojok:

 1. elektrická prípojka vzduchom – vodiče z elektrického stĺpu priamo do domu,
 2. elektrická prípojka v zemi – kábel do domu zo zemného vedenia alebo zvedený zo stĺpu do zeme.

Vyhotovenia sa líšia v detailoch, takéto staré prípojky však majú niekoľko spoločných vlastností:

 • prípojková skrinka je v stene domu alebo pod šikmou strechou,
 • elektromer je často v spoločnej skrinke s hlavným ističom a s ističmi pre zásuvky, svietidlá a ďalšie okruhy. 

Elektromerový rozvádzač a prípojková skrinka vám teda môžu pri rekonštrukcii prekážať. Ani keby neprekážali, je tu iný problém – takto inštalované prípojky nevyhovujú aktuálnym podmienkam pripojenia distribučiek. 

Zjednodušene povedané:

Ak do takej prípojky zasiahnete, budete ju musieť zrekonštruovať tak, aby im vyhovovala. Inak vás nepripoja.

Tým zásahom nemyslíme odplombovanie hlavného ističa kvôli jeho výmene alebo opravu havarijného stavu ako napr. iskrenie kvôli uvoľneným svorkám.

Ide o väčšie zásahy, napríklad:

 • presun hlavného rozvádzača s hlavným ističom,
 • rekonštrukcia strechy v prípade strešnej prípojky (káble vedúce zo stĺpa do strechy),
 • zrušenie prípojkovej skrinky v stene alebo pod strechou.

Toto sú bežné situácie, ale môže sa to líšiť prípad od prípadu. Niekedy môžete strešnú prípojku zachovať. Vašu situáciu preto vždy vopred prekonzultujte s distribučkou.

Distribučka vám určí konkrétne podmienky pripojenia s ohľadom na vašu lokalitu a parametre rozvodnej siete  – odkiaľ a ako sa pripojiť (ktorý stĺp, zemné vedenie…). 

Základné kritériá pre nové prípojky sú však podobné. Ak patríte medzi súkromných odberateľov (napríklad pripojka elektriny do domu), budete musieť umiestniť elektromerový rozvádzač tak, aby bol elektromer prístupný z verejného priestranstva. Najčastejšie je to do plota, do vonkajšej steny domu alebo do samostatne stojacej skrinky pred plot.

Stará prípojka môže byť nebezpečná

Výmenu teda neberte iba ako nutné zlo. Staré prípojky majú často opotrebované svorky a hliníkové vodiče sa v nich uvoľňujú (hliník „tečie“). Vysoký prechodový odpor potom zahrieva svorky i okolie, v zlom stave býva aj izolácia prípojky. Výsledkom môže byť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. A ak sa o elektroinštaláciu a prípojku nebudete starať, poisťovňa vám nemusí preplatiť prípadnú škodu spôsobenú poruchou na nej.

Prípojka elektriny – postup krok za krokom

Postup zriadenia elektrickej prípojky je rovnaký bez ohľadu na to, či ju chcete pre novostavbu, starý dom, pozemok, garáž…

Ak vybavujete elektrickú prípojku na pozemok vopred kvôli stavebným prácam (hovorovo stavebný prúd), vyberte si elektromerový rozvádzač osadený zásuvkami. Nebudete tak musieť kupovať alebo si požičiavať samostatný stavebný rozvádzač. Viac info o výbere nájdete v našom článku:

Čítať článok Ako vybrať elektromerový rozvádzač »

A teraz poďme na konkrétny postup:

1. Dohodnite si obhliadku/konzultáciu s elektrikárom

Začnite obhliadkou od elektroinštalačnej firmy či elektrikára, ktorý vám:

 • navrhne, kam umiestniť elektromerový rozvádzač a uložiť káble,
 • odporučí vhodnú odbernú sadzbu a veľkosť hlavného ističa,
 • spracuje predbežnú cenovú ponuku,
 • pomôže vybaviť projekt prípojky.

Posledné slovo síce má pri podmienkach pripojenia distribučka, no skúsený elektrikár dobre pozná jednotlivé situácie a poradí vám najlepšie riešenie.

2. Podajte žiadosť o elektrickú prípojku

Distribučke odošlite žiadosť o pripojenie. K nej pripojíte situačný plán s polohou objektu, parcelné číslo pozemku s názvami ulíc, v niektorých prípadoch aj list vlastníctva a ďalšie dokumenty.

Po zaplatení poplatku podpíšete zmluvu o pripojení.

Poplatok za pripojenie elektriny je vo všetkých distribučkách podobný, ale líši sa podľa hodnoty hlavného ističa. Pre 3-fázový 25 A istič, ktorý je najčastejšie používaný v rodinných domoch bez el. vykurovania je to cca 220 €.

3. Nechajte si nakresliť projekt na elektrickú prípojku

Podľa neho elektrikár prípojku zhotoví. Projektovú dokumentáciu budete musieť zaslať aj distribučnej spoločnosti po príprave odberného miesta.

Môžu nastať 2 situácie:

 1. Ak staviate/robíte väčšiu rekonštrukciu domu či budovy, projekt elektrickej prípojky už budete mať v projektovej dokumentácii k stavbe.
 2. Ak ho nemáte, musíte si ho nechať spracovať od projektanta. 

Cena za projekt elektrickej prípojky začína na cca 80 €. Mnohí projektanti vám projekt na elektrickú prípojku nakreslia aj bez obhliadky, na základe dodaných podkladov. 

Aj v tomto prípade si radšej nechajte poradiť od elektrikára či firmy. Väčšina z nich má svojich projektantov alebo spolupracuje s externistami.

4. Vybavte si stavebné povolenia a vykopte výkopy

Pri novostavbe alebo veľkej rekonštrukcii potrebujete stavebné povolenie, ktoré by malo zahŕňať aj prerábku prípojky. Ak nebudete riešiť nič iné, postačí vám ohlásenie drobnej stavby elektrickej prípojky. 

V závislosti od situácie však môžete potrebovať aj ďalšie povolenia, napríklad na:

 • pretlačenie chráničky na kábel pod cestou, ak bude miesto pripojenia (napr. stĺp) na druhej strane cesty,
 • rozkopanie obecného či mestského pozemku.

Toto vybavíte na mestskom/obecnom úrade. 

5. Pripravte odberné miesto

Keď distribučka projekt prípojky odsúhlasí, prichádza čas na prípravné práce. Káble sa ukladajú väčšinou do zeme, takže sa vopred dohodnite s elektroinštalačnou firmou, či vám vykopú aj výkopy. Ak chcete ušetriť, môžete to urobiť svojpomocne. 

Pozor – skôr, než začnete kopať, uistite sa, že cez dané miesta nevedú inžinierske siete. Nie všetky totiž bývajú zakreslené na mape.

Takisto sa dohodnite, kto nakúpi materiál – od káblov až po elektromerový rozvádzač. Ak budete chcieť ušetriť, elektrikár vám môže dať aj zoznam komponentov, ktoré objednáte… napríklad z nášho e-shopu. 

A ak si nebudete vedieť rady, prečítajte si náš článok o výbere elektromerového rozvádzača:

Čítať článok Ako vybrať elektromerový rozvádzač »

Elektrikár potom natiahne káble, osadí a zapojí elektromerový rozvádzač (zatiaľ bez elektromera). Ak sa niečo oproti pôvodnému projektu menilo, vypracuje dokumentáciu skutočného vyhotovenia. Často je to nutné práve v prípadoch, kedy vám projekt prípojky vyhotovia spolu s projektom domu či budovy.

Ďalej budete potrebovať revíziu prípojky, ktorú vykoná revízny technik. Ním môže byť aj samotný elektrikár, alebo si zavolá kolegu z firmy či externistu, ktorý má na revízie osvedčenie. Bez revízie prípojky od revízneho technika vás distribučka nepripojí.

6. Vyberte si dodávateľa elektriny a uzavrite s ním zmluvu

Kompletnú dokumentáciu vrátane revíznej správy a projektu skutočného vyhotovenia odošlete distribučke. 

Teraz máte čas na výber dodávateľa elektriny:

 • dodávateľ je firma, ktorá vám bude elektrinu predávať, posielať faktúry a vyúčtovania, 
 • distribučná spoločnosť (distribučka) zabezpečuje iba distribúciu elektriny z technického hľadiska, stará sa o rozvodnú sieť a elektromery. 
 • distribučky sú na Slovensku iba 3, dodávateľov pre domácnosti bolo k 1.1.2024 až 32. Ich zoznam nájdete na webe ÚRSO.

Máte vybraté? 

S dodávateľom uzavrite zmluvu o dodávke elektriny. On potom požiada distribučku o montáž elektromera na vašom odbernom mieste.

7. Počkajte na montáž elektromera a pripojenie elektriny

Namontovať a pripojiť elektromer a prípojkovú skrinku prídu technici distribučnej spoločnosti. 

Pozor – ak nájdu na mieste nesúlad s podmienkami pripojenia alebo dokumentáciou, otočia sa a naúčtujú vám zbytočný výjazd. 

Nesúlad môže byť napríklad:

 • iný typ ističa, než je zakreslený v projekte – musí sedieť menovitý prúd, počet fáz, charakteristika (B), musí byť plombovateľný, 
 • nevhodne umiestnený elektromerový rozvádzač, 
 • nesprávny typ kábla a pod.

Ak bude všetko v poriadku, technici elektromer aj hlavný istič zaplombujú. 

Pripojenie elektriny je tým hotové. Vám stačí zapnúť hlavný istič a môžete začať „kúriť a svietiť“.

Koľko stojí prípojka elektriny a koľko to bude trvať

Cena elektrickej prípojky pre rodinný dom začína niekde na 800 € vrátane materiálu, montážnych prác, projektu, revízie a poplatku za pripojenie. Pre väčšie objekty môže byť cena vyššia.

Nevieme to presnejšie odhadnúť, pretože do hry vstupuje veľa parametrov:

 • Kapacita prípojky – Čím vyššia hodnota hlavného ističa, tým vyšší poplatok za pripojenie.
 • Vzdialenosť prípojky od elektromerového rozvádzača a hlavného rozvádzača objektu – čím je väčšia, tým dlhšie káble a výkopy potrebujete.
 • Umiestnenie miesta pripojenia – Pretláčanie chráničky na kábel pod cestou prípojku predraží. Ak budete potrebovať uložiť kábel na cudzí pozemok, môže od vás majiteľ chcieť aj poplatok za vecné bremeno pre elektrické vedenie.

A ako dlho trvá pripojenie elektriny?

Keď všetko pôjde hladko, celý proces zriadenia prípojky vám zaberie cca 2 mesiace. Niekedy sa to však môže natiahnuť aj na 3 či 4 mesiace. Dajte si na to pozor pri plánovaní stavebných prác.

Potrebujete poradiť s výberom elektromerového rozvádzača? 

Spracovali sme pre vás komplexný článok, ako na to:

Čítať článok Ako vybrať elektromerový rozvádzač »