Elektromerový pilier

Elektromerový pilier

Elektromerový pilier je prevedenie rozvádzača, kde k rozvádzačovej skrini pridávame pilier, alebo pilier so zemným dielom, aby sme dosiahli požadovanú výšku skrine nad zemou. Taktiež v ňom vieme skryť prívodné káble, ktoré vychádzajú zo zeme. Pri elektromerových rozvádzačoch platí všeobecné pravidlo, že spodná hrana meranej časti (časti kde je elektromer) musí byť podľa normy minimálne 600mm nad zemou (nad povrchom).

Elektromerový pilier, alebo elektromerový rozvádzač v pilieri, delíme podľa spôsobu montáže na elektromerový pilier bez zemného dielu a so zemným dielom.

Prvý variant – elektromerový pilier bez zemného dielu si vyberáme v prípade, keď máme vopred vybudovanú pevnú podstavu (napríklad betónový základ), o ktorú rozvádzač ukotvíme cez jeho dno. Rozvádzač je možné tiež uchytiť o stenu, alebo o plot cez jeho zadnú stenu za pomoci vopred pripravených pomocných dier v montážnej doske.


Druhý variant – elektromerový pilier so zemným dielom volíme, keď nemáme o čo rozvádzač uchytiť – nemáme k dispozícii stenu, o ktorú by sme ho uchytili, a tak isto nemáme k dispozícii pevnú podstavu, napr. betón, o ktorý by sme ho priskrutkovali. Rozvádzač so zemným dielom zakopávame do zeme, do hĺbky zhruba 400-500mm, pričom betónovanie nie je nutné. Takémuto rozvádzaču hovoríme aj „voľne stojaci rozvádzač“. Takýto rozvádzač je ideálny pre novostavby, kde ešte na pozemku nie je vybudovaný ani plot, ale rozvádzač už môžeme umiestniť na hranicu pozemku – ako udáva predpis. Keďže zemný diel zakopeme do zeme, navonok budú oba rozvádzače vyzerať rovnako.