Elektromerový rozvádzač pre dva elektromery

Elektromerový rozvádzač pre dva elektromery

Ak potrebujete elektromerový rozvádzač pre viac ako jedno odberné miesto, budete potrebovať elektromerový rozvádzač pre dva elektromery.

Dvojelektromerový rozvádzač umožňuje merať spotrebu elektrickej energie pre dve odberné miesta na jednom mieste – šetrí tak náklady na kúpu rozvádzača a priestor vlastníkom rodinných domov s dvomi bytovými jednotkami, ktoré majú osobitný odber / meranie.

Rozvádzač je predpripravený pre osadenie dvoch hlavných ističov, čo umožňuje vypnutie elektrického prívodu prúdu pre každé odberné miesto samostatne. Hlavný istič nie je súčasťou rozvádzača, jeho hodnota sa odvíja od zmluvy s distribučnou spoločnosťou podľa predpokladaného odberu. Taktiež je rozvádzač pripravený na jeden prívodný kábel. Montáž pre inštaláciu druhého prívodného kábla do rozvádzača je na želanie zákazníka.

Dvojelektromerový rozvádzač je dostupný v rôznych prevedeniach, čo sa týka jeho osadenia:

  • 2E2R / 2E1R v prevedení ako samostatný rozvádzač je možné osadiť do plota
  • 2E2RP / 2E1RP v prevedení ako pilier je možné osadiť na betónovú podstavu
  • 2E2RP/F + ZD / 2E1RP/F + ZD v prevedení s pilierom, zemným dielom je možné zakopať do zeme

V našej ponuke dvojelektromerových rozvádzačov nájdete:

Naša spoločnosť SFOS vyrába aj rozvádzače pre troj, štvor a viac elektromerov.