Rozvádzač pre rodinné domy

Rozvádzač pre rodinné domy

Pripravili sme si pre vás príspevok, v ktorom vám predstavíme najviac používane rozvádzače pre rodinné domy.

Najčastejšou voľbou je trojfázový rozvádzač, nakoľko v rodinných domoch sú zvyčajne viaceré spotrebiče s väčším odberom, pričom elektrická inštalácia len s jednou fázou by bola nedostatočná - napríklad pri použití varnej dosky, rúry na pečenie, či elektrického kúrenia. Jednofázové inštalácie sa používajú zvyčajne v bytoch, garážach, a podobných odberných miestach, kde sa nepredpokladá, že budú používané spotrebiče a zariadenia vyžadujúce zapojenie troch fáz. 

Najbežnejším typom rozvádzača inštalovaným pre meranie spotreby elektrickej energie v rodinných domoch je jednoelektromerový trojfázový dvojtarifný rozvádzač (E2R). Jednoelektromerový rozvádzač sa používa pre meranie spotreby elektriny jedného odberného miesta - jednej domácnosti.

Dvojtarifný rozvádzač nám dáva možnosť prepínania na tzv. lacnejší (nočný) prúd so zvýhodnenou sadzbou, ktorý používame hlavne na kúrenie a ohrev vody. Pri uzatváraní zmluvných podmienok s distribučnou spoločnosťou si vyberáme aj vhodný typ sadzby podľa toho, aký typ vykurovania v domácnosti používame.

Jednoelektromerový trojfázový dvojtarifný rozvádzač E2R (ako aj všetky naše rozvádzače) je k dispozícií v rôznych prevedeniach:

Pre zamurovanie elektromerového rozvádzača do plota, prípadne do múru používame prevedenie bez piliera, len samotnú rozvádzačovú skriňu E2R. 

Pri montáži rozvádzača na vybudovanú betónovú podstavu používame prevedenie s pilierom E2RP, kde rozvádzač osádzame kotvami alebo hmoždinami do betónu v jeho spodnej časti.

Riešenie osadenia elektromerového rozvádzača pri novostavbách je väčšinou s použitím prevedenia so zemným dielom, kedy jeho spodnú časť zakopávame do pôdy. Takýto rozvádzač sa nazýva aj voľne stojaci. K dispozícii je v dvoch prevedeniach E2RP+ZD a E2RP/F+ZD. Toto prevedenie je ideálne v prípadoch, keď ešte nemáme vybudovaný plot, do ktorého by sa rozvádzač osadil. Takýto elektromerový rozvádzač je mnohokrát prvou vecou, ktorú vídame na nových stavebných parcelách.  

Pri zriaďovaní novej elektrickej prípojky, alebo výmene pôvodného elektromerového rozvádzača si dávame vypracovať projekt a následne uzatvárame zmluvu s distribučnou spoločnosťou o pripojení, ktorá nám presne určí, aký typ rozvádzača máme použiť. Zohľadňujú sa pri tom naše požiadavky na predpokladaný odber elektrickej energie, ktorý sa v rôznych domácnostiach môže líšiť.

Keby sme vám teda mali poradiť konkrétny rozvádzač pre váš rodinný dom, bol by to buď samostatný rozvádzač E2R (jednoelektromerový, trojfázový, dvojtarifný) ďalej rozvádzač s pilierom E2RP (jednoelektromerový, trojfázový, dvojtarifný), alebo by to bol rozvádzač s pilierom a zemným dielom, káblovým priestorom E2RP/F+ZD (jednoelektromerový, trojfázový, dvojtarifný). Samozrejme, musíte to prejednať s vaším projektantom, no toto sú najpredávanejšie a najbežnejšie typy pre rodinné domy. 

V tomto príspevku sme opísali najviac používané rozvádzače u nás, teda trojfázové a dvojtarifné prevedenie.

Všetky prevedenia najbežnejších elektromerových rozvádzačov si môžete pozrieť tu